Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Ανακοίνωση Εξετάσεων Επαγγελματικής Ικανότητας ΣΑ 2024 

Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις ΣΑ-23-11-2024

Ανάληψη καθηκόντων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων από το Τμήμα Αφερεγγυότητας

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη σημερινή του συνεδρία (29/5/2024), μετά από Πρόταση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Παπαναστασίου, όρισε το Τμήμα Αφερεγγυότητας ως την αρμόδια Αρχή, η οποία θα αναλάβει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.

Σκοπός της εν λόγω εξέλιξης είναι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η εξάλειψη εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται στα πλαίσια ποινικών υποθέσεων, με το Τμήμα Αφερεγγυότητας να έχει υποδειχθεί μετά από πρωτοβουλία της Νομικής Υπηρεσίας, σε συντονισμό με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ), λόγω συσσωρευμένης και εξειδικευμένης γνώσης. Απώτερος στόχος είναι η διατήρηση της αξίας των δεσμευθέντων περιουσιακών στοιχείων ενόψει πιθανής επακόλουθης έκδοσης δικαστικών διαταγμάτων δήμευσης, καθώς και η αποτελεσματική ρευστοποίηση/πώλησή τους για εκτέλεση Δικαστικών Διαταγμάτων δήμευσης των εσόδων από τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Το Τμήμα Αφερεγγυότητας, προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στον νέο ρόλο που αναλαμβάνει, εξασφάλισε Τεχνική Βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TSI 2024, για το Έργο «Establishment of Asset Management Office». Το εν λόγω Έργο έχει ανατεθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης για να παρέχει την κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη, έτσι ώστε τόσο το Τμήμα όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία να θέσουν σε εφαρμογή τους κατάλληλους μηχανισμούς για την αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η ανάληψη καθηκόντων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων από το Τμήμα Αφερεγγυότητας αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη στο όλο σύστημα της εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση του εγκλήματος, προάγοντας, μεταξύ άλλων, τη διασυνοριακή συνεργασία, αφού θα θέσει την Κυπριακή Δημοκρατία στον κατάλογο των χωρών με εξειδικευμένα πλέον γραφεία διαχείρισης των δεσμευθέντων/δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων, στα πλαίσια ποινικών υποθέσεων.

 

29 Μαΐου, 2024

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου στις 15/04/2024

Το Τμήμα Αφερεγγυότητας πληροφορεί το κοινό, ότι την Δευτέρα 15/04/2024 το Ταμείο του Τμήματος θα κλείσει η ώρα 13:00, για λόγους εκπαίδευσης του προσωπικού.

Απολογούμαστε για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.

Διεξαγωγή συνάντησης με τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας.

Το Τμήμα Αφερεγγυότητας ανακοινώνει τη διεξαγωγή συνάντησης με τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας που έχει αδειοδοτήσει, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19/01/2024 στο καφεστιατόριο «Pralina Experience».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργος Παπαναστασίου ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου.  Η Διευθύντρια του Τμήματος Αφερεγγυότητας κα. Σίλεια Ηρακλείδου προέβη σε σχετική παρουσίαση αναπτύσσοντας το σκοπό της συνάντησης που ήταν να διερευνηθεί το ενδεχόμενο οργάνωσης των Συμβούλων Αφερεγγυότητας του Τμήματος, ώστε να μπορούν να εκπροσωπούνται τόσο σε θέματα επικοινωνίας με το Τμήμα Αφερεγγυότητας, όσο και με τις άλλες αρχές αδειοδότησης. Πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση αναφορικά με το σκοπό της συνάντησης.

Ακολούθησε κοπή της βασιλόπιτας από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με ευχές για ένα επιτυχημένο έτος 2024.

Η συνάντηση έκλεισε με πρόγευμα.

Το Τμήμα Αφερεγγυότητας ευχαριστεί όλους τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας του παρευρέθηκαν στη συνάντηση αυτή.

 

Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2024

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για ενοικίαση κτηρίου στη Λευκωσία, για τη μεταστέγαση του Τμήματος Αφερεγγυότητας.

Το Τμήμα Αφερεγγυότητας ανακοινώνει προκήρυξη διαγωνισμού για υποβολή προσφορών, από άτομα ή εταιρείες, που διαθέτουν προς ενοικίαση κτήριο ή μέρος κτηρίου στη Λευκωσία για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Αφερεγγυότητας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Συμβόλαιο_parartima4

Τελική Προκήρυξη

Τροποποίηση του Κανονισμού 9 των περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμών

Το Τμήμα Αφερεγγυότητας ενημερώνει για την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το προσχέδιο τροποποίησης που καταρτίστηκε με σκοπό να μην υπάρχει διαφορετικός χειρισμός για περιπτώσεις εκούσιων εκκαθαρίσεων αλλά και για να διευκρινιστεί ότι η ασφαλιστική κάλυψη που απαιτείται από την παράγραφο (β) του Κανονισμού, δεν είναι επιπρόσθετη της κάλυψης που απαιτείται από την παράγραφο (α), αλλά κάλυψη ανά απαίτηση στα πλαίσια της κάλυψης δυνάμει της παραγράφου (α). Οποιαδήποτε σχόλια/απόψεις επί του προτεινόμενου προσχεδίου τροποποίησης να υποβάλλονται στο ειδικό έντυπο, το αργότερο μέχρι τις 13 Απριλίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ckantzilieris@insolvnecy.meci.gov.cy και nnicolaidou@insolvency.meci.gov.cy. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22466510 και 22458349.

Προσχέδιο-Οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμοι του 2015_Κανονισμοί δυνάμει του Άρθρου 22-Τροποποίηση

Έντυπο Υποβολής Σχολίων