Skip to main content

Διορισμός εξεταστή

Γενικά

Το πλαίσιο αναδιάρθρωσης χρεών εταιρειών θεσπίστηκε και ρυθμίζεται μέσω του μηχανισμού για Διορισμό εξεταστή. Ο μηχανισμός ενεργοποιείται με την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο από την εταιρεία, ή πιστωτή, ή ενδεχόμενο ή μελλοντικό πιστωτή, ή τα μέλη της εταιρείας ή κι εγγυητή της, για να τεθεί η εταιρεία υπό την προστασία του δικαστηρίου. Στην αίτηση προτείνεται επίσης ο ιδιώτης εξεταστής. Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από έκθεση εμπειρογνώμονα (ελεγκτή της εταιρείας) σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και εισηγήσεις για σχέδιο διακανονισμού και χρηματοδότησης.

Με την υποβολή της αίτησης και έγκρισης για διορισμό εξεταστή, η εταιρεία τίθεται υπό την προστασία δικαστηρίου για περίοδο τεσσάρων μηνών, με δικαίωμα παράτασης. Για όσο καιρό η εταιρεία είναι κάτω από την προστασία του δικαστηρίου δεν δύναται να τεθεί υπό εκκαθάριση, ούτε να διοριστεί παραλήπτης, ούτε να κινηθεί εναντίον της πιστωτής.

Ο εξεταστής θα πρέπει να καταθέσει έκθεση στο δικαστήριο, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις προτάσεις που τέθηκαν ενώπιον των απαιτούμενων συνελεύσεων, τα αποτελέσματα των συνελεύσεων, καθώς και τις εισηγήσεις του για την επιβίωση της εταιρείας, εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία διορισμού του.

Το δικαστήριο δύναται να επιβεβαιώσει ή να επιβεβαιώσει με διαφοροποιήσεις ή να αρνηθεί να επιβεβαιώσει τις προτάσεις. Σε περίπτωση που οι προτάσεις επικυρωθούν από το δικαστήριο είναι νομικά δεσμευτικές προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και πρέπει να τεθούν σε ισχύ μέσα σε τριάντα μέρες από την επιβεβαίωσή τους.

Όταν τεθεί σε ισχύ το σχέδιο διακανονισμού, η εταιρεία παύει να είναι υπό την προστασία δικαστηρίου και ο διορισμός του εξεταστή τερματίζεται.

Προϋποθέσεις

Τα κριτήρια για τον διορισμό εξεταστή σε μια εταιρεία από το δικαστήριο είναι:

 • η εταιρεία είναι ή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της,
 • δεν υπάρχει ψήφισμα ή διάταγμα για την εκκαθάριση της εταιρείας,
 • υπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης της εταιρείας (ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους της) ως δρώσας οικονομικής μονάδας.

Το δικαστήριο δεν επιβεβαιώνει οποιεσδήποτε προτάσεις παρά μόνο:

 • αν τουλάχιστον μία τάξη πιστωτών, τα συμφέροντα των οποίων παραβλάπτονται από την εφαρμογή των προτάσεων, έχει αποδεχθεί τις προτάσεις, και
 • οι προτάσεις δεν επηρεάζουν με άδικο τρόπο τα συμφέροντα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους.

Γενικές υποχρεώσεις:

 • Ο αιτητής θα πρέπει να παραδώσει στο Τμήμα Αφερεγγυότητας σχετική ειδοποίηση, εντός τριών ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για προστασία και διορισμό εξεταστή.
 • Ο εξεταστής θα πρέπει να παραδώσει στο Τμήμα Αφερεγγυότητας αντίγραφο του διατάγματος διορισμού του, εντός τριών ημερών από τον διορισμό του.
 • Ο εξεταστής θα πρέπει να μεριμνήσει για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της ειδοποίησης του διορισμού, εντός είκοσι μίας ημερών από τον διορισμό του.
 • Ο εξεταστής θα πρέπει να παραδώσει στο Τμήμα Αφερεγγυότητας αντίγραφο οποιουδήποτε διατάγματος που εκδόθηκε από το δικαστήριο, κατά την επιβεβαίωση προτάσεων από το δικαστήριο.
 • Ο εξεταστής θα πρέπει να μεριμνήσει για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της ειδοποίησης της παράδοσης, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παράδοση κάθε διατάγματος στο Τμήμα Αφερεγγυότητας.
 • Το Τμήμα Αφερεγγυότητας τηρεί δημόσιο μητρώο που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος, όπου καταγράφονται οι εταιρείες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση για διορισμό εξεταστή ή/και για τις οποίες έχει διοριστεί εξεταστής.

Αιτήσεις και Έντυπα

Τελευταία Ενημέρωση: 29/11/2023
Your Europe
Κοινοποιήστε τη σελίδα