Skip to main content

Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας

Μητρώο Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Νομοθετήματα που αφορούν Συμβούλους Αφερεγγυότητας

Με τη θεσμοθέτηση του Νέου Πλαισίου Αφερεγγυότητας το 2015, επήλθαν τροποποιήσεις στο χειρισμό των υποθέσεων πτώχευσης και εκκαθάρισης και αντιμετώπισης των πτωχευσάντων γενικότερα. Επίσης υιοθετήθηκαν νέα σχέδια αναδιάρθρωσης χρεών εταιρειών και φυσικών προσώπων και κρίθηκε επιβεβλημένη η εισαγωγή και ρύθμιση του επαγγέλματος των Συμβούλων Αφερεγγυότητας. Αυτό επιτεύχθηκε με τον περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο, ο οποίος προνοεί την κατάρτιση και αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας και την εγκαθίδρυση αρμοδίων αρχών για τη ρύθμιση και εποπτεία του επαγγέλματος των Συμβούλων Αφερεγγυότητας. 

Πληροφορίες για Συμβούλους Αφερεγγυότητας

Σύμβουλος Αφερεγγυότητας

Σύμβουλος αφερεγγυότητας σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να ασκεί το επάγγελμα του Συμβούλου Αφερεγγυότητας, δυνάμει των διατάξεων του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου και Κανονισμών.

Αρμόδιες Αρχές Αδειοδότησης

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας καθόρισε με Υπουργικό Διάταγμα ως αρμόδιες αρχές αδειοδότησης το Τμήμα Αφερεγγυότητας, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Κάθε αρμόδια αρχή ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στους Σύμβουλους Αφερεγγυότητας που αδειοδοτεί.

Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης επαγγελματικής ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Πληροφορίες σχετικά με την γραπτή εξέταση

Οι εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας των Συμβούλων Αφερεγγυότητας διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Η ανακοίνωση της εξεταστικής επιτροπής, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας μαζί με το Έντυπο Συμμετοχής στην Εξέταση.

Στην ανακοίνωση αναγράφεται η ύλη που περιλαμβάνεται στην γραπτή εξέταση.

Η ύλη αποτελείται από όλα τα νομοθετήματα που απαρτίζουν το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας.

Το καθορισμένο τέλος συμμετοχής και το Έντυπο Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Αφερεγγυότητας, πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στην Ανακοίνωση.

Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα και αποστέλλεται ηλεκτρονικά ο «Κατάλογος Επιτυχόντων» σε όλους τους υποψηφίους.

Σε όλους τους υποψηφίους αποστέλλεται και ταχυδρομική επιστολή με το ποσοστό βαθμολογίας που εξασφάλισαν στη γραπτή εξέταση.

Εξεταστικά δοκίμια και λύσεις

Διαδικασία αδειοδότησης Συμβούλου Αφερεγγυότητας

Για να ενεργεί κάποιος ως Σύμβουλος Αφερεγγυότητας, θα πρέπει να  πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 14 του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου του 2015.

Η Αίτηση αδειοδότησης υποβάλλεται με όλα τα συνημμένα πιστοποιητικά, ηλεκτρονικά ή δια χειρός στο Τμήμα Αφερεγγυότητας. Το τέλος υποβολής της αίτησης είναι €50 και καταβάλλεται ηλεκτρονικά.

Τα πιστοποιητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, καταγράφονται στο ΜΕΡΟΣ 6 της Αίτησης.

Η γνησιότητα των αντιγράφων μπορεί να πιστοποιείται από την Αρχή που έχει εκδώσει τα πρωτότυπα (π.χ. πανεπιστήμια) ή από κάθε Αρμόδια Αρχή που αδειοδοτεί ή να γίνονται πιστά αντίγραφα από την αντίστοιχη Πρεσβεία.

Μετά την προκαταρκτική έγκριση από την Αρμόδια Αρχή για την οποία ο υποψήφιος ενημερώνεται γραπτώς, θα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα:

  1. Ασφαλιστική Σύμβαση με αδειούχο ασφαλιστική εταιρεία αναφορικά με την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης έναντι ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια
  2. Συμπληρωματική δήλωση της αίτησης για τις ιδιότητες του Συμβούλου Αφερεγγυότητας και τους τομείς δραστηριοτήτων του.
  3. Να υπογραφεί ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας.
  4. Να καταβληθεί τέλος ύψους €300.

Με την τήρηση των πιο πάνω αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στον αδειοδοτημένο Σύμβουλο Αφερεγγυότητας, όπου ενημερώνεται για τον αριθμό εγγραφής του και την ανάρτηση του στο Δημόσιο Μητρώο Συμβούλων Αφερεγγυότητας που τηρεί το Τμήμα Αφερεγγυότητας.

Διαδικασία ανανέωσης ετήσιας άδειας Συμβούλου Αφερεγγυότητας

Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Συμβούλου Αφερεγγυότητας λήγει την 31η  Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας πρέπει να αποταθεί στην αρμόδια αρχή που αδειοδοτήθηκε για την ανανέωση της άδειας του, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της.

Η ανανεωμένη άδεια τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Καταβάλλεται το προβλεπόμενο τέλος των €170 από τον Σύμβουλο Αφερεγγυότητας προς την Αρμόδια Αρχή και προσκομίζεται αντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης που βρίσκεται σε ισχύ.

Σύμβουλος Αφερεγγυότητας που δεν θα ανανεώσει την άδειά του, θα διαγραφεί από το δημόσιο Μητρώο Συμβούλων Αφερεγγυότητας και για να επανεγγραφεί, θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση για χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Συμβούλου Αφερεγγυότητας σαν να αδειοδοτείται για πρώτη φορά.

Προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονται σε όλους τους αδειοδοτημένους Σύμβουλους Αφερεγγυότητας και επιδιώκουν τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των Συμβούλων Αφερεγγυότητας.

Εκδίδεται σχετική Ανακοίνωση και καθορισμένο Έντυπο Συμμετοχής που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας.

Κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο αντιστοιχεί στις διδακτικές μονάδες που καθορίζονται κάθε φορά από την Αρχή που το διοργανώνει.

Υπάρχει καθορισμένο τέλος συμμετοχής κάθε φορά το οποίο καταβάλλεται ηλεκτρονικά.

Το Τμήμα Αφερεγγυότητας παραλαμβάνει το Έντυπο Συμμετοχής, πριν τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας. 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν και άτομα που δεν είναι αδειοδοτημένοι Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας (αν υπάρχει διαθεσιμότητα), χωρίς όμως να τους παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης διδακτικών μονάδων για οποιονδήποτε λόγο.

Με τη λήξη του σεμιναρίου παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Αιτήσεις και πληρωμές

Αίτηση/Έντυπο ΚατηγορίαΚόστοςΗλεκτρονική καταχώρηση

Ανανέωση άδειας Συμβούλου Αφερεγγυότητας

Αιτήσεις για συμβούλους αφερεγγυότητας€170ΝαιΠερισσότερα

Εξασφάλιση αδειοδότησης Συμβούλου Αφερεγγυότητας

Αιτήσεις για συμβούλους αφερεγγυότητας€300ΝαιΠερισσότερα

Πληρωμή για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Αιτήσεις για συμβούλους αφερεγγυότητας€0,00ΝαιΠερισσότερα

Πληρωμή για συμμετοχή στη γραπτή εξέταση

Αιτήσεις για συμβούλους αφερεγγυότητας€100ΝαιΠερισσότερα

Πληρωμή για υποβολή αίτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

Αιτήσεις για συμβούλους αφερεγγυότητας€50ΝαιΠερισσότερα
Κοινοποιήστε τη σελίδα