Skip to main content

Εκκαθάριση Εταιρειών με Διάταγμα Δικαστηρίου

Πληροφορίες σχετικές με Εκκαθαρίσεις

Έρευνα αν κάποια εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση

Στο μητρώο εκκαθαρίσεων γίνεται έρευνα με αριθμό εγγραφής (Η.Ε.) ή όνομα νομικού προσώπου για να διαπιστωθεί αν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Περιέχει πληροφορίες όπως ημερομηνία Διατάγματος Εκκαθάρισης, όνομα εκκαθαριστή, ημερομηνία δημοσίευσης, κλπ.

Πως εκδίδεται Διάταγμα εκκαθάρισης

Διάταγμα εκκαθάρισης εναντίον εταιρείας εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση στο Δικαστήριο. Κυρίως εταιρεία δύναται να εκκαθαριστεί με διάταγμα δικαστηρίου αν είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της ύψους πέραν των €5000.

Αποτέλεσμα του Διατάγματος Εκκαθάρισης

Ο Επίσημος Παραλήπτης προβαίνει στην εγγραφή του διατάγματος στο μητρώο εκκαθαρίσεων και στη δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Με την έκδοση του Διατάγματος Εκκαθάρισης ο Επίσημος Παραλήπτης καθίσταται εκκαθαριστής της περιουσίας της εταιρείας. Η εταιρεία παύει τις εργασίες της και οι εξουσίες των διευθυντών αναστέλλονται αμέσως. Ο μόνος που μπορεί να ενεργεί για την εταιρεία είναι ο εκκαθαριστής, με σκοπό τη ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων και την πληρωμή των χρεών της.

Υποχρεώσεις αξιωματούχων της εταιρείας υπό εκκαθάριση

Οι αξιωματούχοι της εταιρείας οφείλουν να παραδώσουν στον εκκαθαριστή τους τελευταίους ελεγμένους λογαριασμούς της εταιρείας και να υποβάλουν την προκαταρκτική κατάθεση και την έκθεση κατάστασης της περιουσίας της εταιρείας , η οποία βεβαιώνεται με ένορκη δήλωση, και η οποία περιέχει τις λεπτομέρειες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της κατά την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος εκκαθάρισης.

Αγωγές εναντίον εταιρείας σε εκκαθάριση

Όταν έχει εκδοθεί διάταγμα εκκαθάρισης ή έχει διοριστεί προσωρινός εκκαθαριστής, καμμιά αγωγή ή διαδικασία συνεχίζεται ή αρχίζει εναντίον της εταιρείας εκτός μετά από άδεια του Δικαστηρίου και με τέτοιους όρους που το Δικαστήριο δυνατό να επιβάλει.

Επιβάρυνση σε περιουσία εταιρείας υπό εκκαθάριση

Μετά την έκδοση του Διατάγματος εκκαθάρισης, απαγορεύεται η εγγραφή οποιουδήποτε εμπράγματου βάρους στην περιουσία της εταιρείας.

Επαλήθευση χρέους

Πιστωτής που επιθυµεί να ανακτήσει χρέος το οποίο προέκυψε πριν την ημερομηνία του διατάγματος εκκαθάρισης, πρέπει να υποβάλει έντυπο επαλήθευσης χρέους στον εκκαθαριστή, εντός 35 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διατάγµατος εκκαθάρισης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, με δικαίωμα αίτησης για παράταση χρόνου.

Η επαλήθευση συμπληρώνεται με το ποσό χρέους κατά την ημερομηνία του Διατάγματος εκκαθάρισης, περιλαµβάνει αποδεικτικά στοιχεία του χρέους και αν υπάρχουν εγγυητές, επισυνάπτεται το έντυπο με τα στοιχεία των εγγυητών. Σε περίπτωση που το χρέος είναι πληρωτέο σε άλλο νόμισμα, θα μετατρέπεται σε Ευρώ, σύμφωνα με τον επίσημο δείκτη συναλλάγματος, κατά το χρόνο του διατάγματος εκκαθάρισης.

Σε περίπτωση που ο πιστωτής δεν υποβάλει τα πιο πάνω έντυπα εντός της καθορισµένης προθεσµίας, δεν δικαιούται να λάβει δικαστικά ή νοµικά ή άλλα µέτρα εναντίον εγγυητών.

Εξέταση της επαλήθευσης χρέους

Ο εκκαθαριστής εξετάζει άµεσα κάθε επαλήθευση και το αργότερο εντός 10 ηµερών αποδέχεται ή απορρίπτει αυτή γραπτώς. Ο εγγυητής ενηµερώνεται από τον πιστωτή αναφορικά µε την αποδοχή ή απόρριψη της. Ο πιστωτής καθώς και ο εγγυητής σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται µε την απόφαση έχουν 21 µέρες από την ηµέρα που έλαβαν γνώση, να προσφύγουν στο ∆ικαστήριο. Το ∆ικαστήριο επικυρώνει, ακυρώνει ή διαφοροποιεί την απόφαση του για την επαλήθευση χρέους.

Εκτίµηση της αξίας της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση

Ο εξασφαλισµένος πιστωτής, εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διατάγµατος εκκαθάρισης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, υποβάλλει στον εκκαθαριστή και, όπου εφαρµόζεται, σε εγγυητή, προκαταρκτική εκτίµηση της αξίας της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση και το έντυπο ΔΕΠΕ

Το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµέρα υποβολής της προκαταρκτικής εκτίµησης από τον πιστωτή, ο εκκαθαριστής και, όπου εφαρµόζεται, ο εγγυητής συµφωνούν µεταξύ τους και µε τον πιστωτή ως προς την αγοραία αξία της περιουσίας. Αν υπάρχει ένσταση, διορίζουν ανεξάρτητο εκτιµητή ή αποτείνονται στο Τμήμα Αφερεγγυότητας για να διορίσει ανεξάρτητο εκτιµητή.

Ο ανεξάρτητος εκτιµητής που διορίζεται, εντός δέκα ηµερών από το διορισµό του καθορίζει την αξία της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση και η εκτίµηση που γίνεται από αυτόν είναι δεσµευτική για όλους.

Πληρωμή μερίσματος προς τους πιστωτές

Η περιουσία που περιέρχεται στον εκκαθαριστή διανέμεται στους πιστωτές αφού πρώτα αφαιρεθούν τα πραγματικά έξοδα, τα δικαιώματα του Τμήματος Αφερεγγυότητας και τα έξοδα του αιτούντα πιστωτή. Πληρώνονται πρώτα τα προνομιούχα χρέη, τυχόν κυμαινόμενες επιβαρύνσεις και τέλος τα ανασφάλιστα χρέη με την ίδια αναλογία.

Αιτήσεις και Έντυπα Εκκαθαρίσεων

Αίτηση/Έντυπο ΚατηγορίαΚόστοςΗλεκτρονική καταχώρηση

Αντίγραφο έκθεσης καταστάσεως εταιρείας

Αιτήσεις και έντυπα για εκκαθαρίσεις με διάταγμα δικαστηρίου€50-Περισσότερα

Αντίγραφο μη εμπιστευτικού εγγράφου από φάκελο μέχρι 10 σελίδες

Αιτήσεις και έντυπα για εκκαθαρίσεις με διάταγμα δικαστηρίου€20-Περισσότερα

Αντίγραφο μη εμπιστευτικού εγγράφου από φάκελο πάνω από 11 σελίδες

Αιτήσεις και έντυπα για εκκαθαρίσεις με διάταγμα δικαστηρίου€40-Περισσότερα

Γενικό πληρεξούσιο τύπος 14

Αιτήσεις και έντυπα για εκκαθαρίσεις με διάταγμα δικαστηρίου€0,00-Περισσότερα

Δήλωση εξασφαλισμένου πιστωτή (ΔΕΠΕ)

Αιτήσεις και έντυπα για εκκαθαρίσεις με διάταγμα δικαστηρίου€0,00-Περισσότερα

Δημοσίευση Διορισμού Εκκαθαριστή

Αιτήσεις και έντυπα για εκκαθαρίσεις με διάταγμα δικαστηρίου€100-Περισσότερα

Δημοσίευση πληρωμής μερίσματος για εκκαθαρίσεις

Αιτήσεις και έντυπα για εκκαθαρίσεις με διάταγμα δικαστηρίου€100-Περισσότερα

Δημοσίευση προτιθέμενης πληρωμής μερίσματος για εκκαθαρίσεις

Αιτήσεις και έντυπα για εκκαθαρίσεις με διάταγμα δικαστηρίου€100-Περισσότερα

ΕΙδικό πληρεξούσιο τύπος 15

Αιτήσεις και έντυπα για εκκαθαρίσεις με διάταγμα δικαστηρίου€0,00-Περισσότερα

Έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης

Αιτήσεις και έντυπα για εκκαθαρίσεις με διάταγμα δικαστηρίου€500-Περισσότερα

Οδηγοί/Εγχειρίδια σχετικά με Εκκαθάριση Εταιρειών

Κοινοποιήστε τη σελίδα